Domů » Kambodža » Kambodžské pyramidy silnější než Egypt
Pre Rup - Angkor - Kambodža
Pre Rup - Angkor - Kambodža

Kambodžské pyramidy silnější než Egypt

Vědecký výzkum prokázal, že komplexní energetický potenciál Kambodžských pyramid, je silnější než v chrámech a pyramidách Starého Egypta !!!

Velmi rád navštěvuji energeticky zajímavá místa. Několik let jsem dokonce cestoval po Thajsku a Kambodže a taková místa vyhledával.

Každý člověk který se nějakým způsobem pohybuje na duchovní cestě (meditace, jóga, reiki apod.) potřebuje občas nějaké pomůcky. Jedna z nejznámějších pomůcek je tiché, klidné místo, ale existují také místa, která mají velmi silnou pozitivní energetiku. Na takovýchto místech jde vše lehčeji a všeobecně dochází k urychlení duchovního postupu.

Při návštěvě chrámů vždy nabízím svým klientům možnost takové místo navštívit a na vlastní kůži pocítit proud energie který chrám vytváří. Konkrétně centrální svatyně na vrcholu pyramidy Pre Rup v Kambodžském komplexu Angkor je ideálním místem. Věřte mi nebo ne, ale přibližně 80% klientů (včetně skalních materialistů i ateistů) zde opravdu tento energetický tok zřetelně pociťuje. Někteří vůbec poprvé v životě, a někteří dokonce toto místo označují jako dosud nejsilnější co kdy zažili.

Diskutovat o tom, jestli tyto stavby vytvářejí energetické pole nebo ne, nemá podle mne smysl. Nedivím se, že citliví lidé vnímají rozdíl v energetice prostředí které je obklopuje. Naopak mi přijde velmi divné,  že někteří lidé necítí vůbec nic. Větší zvířata jsou na rozdíl od Homo Sapiens schopna vnímat změny v energetice velmi dobře. Cítí například zvyšující se napětí těsně před zemětřesením nebo tsunami – což jim většinou zachrání život.

O to více mne potěšilo, že Ruští vědci, kteří pracují na projektu Gilgameš potvrdili výjimečnost zdejších pyramid na základě měření vědeckými přístroji (takže přístroje existují).  Jako nejsilnější označili tyto tři chrámy:

Angkor Wat,  Ta Keo  a  Pre Rup

Ještě než se začtete do projektu Gilgameš, dovolím si předložit svoje názory na tato tři místa:

Ta Keo

původní název  Hemašríngagiri   (Hora se Zlatými Vrcholky)

Ta Keo Angkor Kambodža
Ta Keo Angkor Kambodža

.

Ta Keo Angkor Kambodža
Ta Keo Angkor Kambodža

.

Ta Keo Angkor Kambodža
Ta Keo Angkor Kambodža

.

Celý chrám tvoří třístupňová pyramida, postavená na dvou terasách. Na vrcholu stojí pět svatyní (prasatů) které kopírují 5 vrcholků posvátné hory Méru.

 • První terasa 122 x 106 m
 • Základna pyramidy 60 x 58 m
 • Vrch pyramidy 46 x 45 m
 • Celková výška 45 m

Plány jednotlivých chrámů vypadají velmi zajímavě – jako geometricky souměrné mandaly.

.

Ta Keo - mapa
Ta Keo – mapa

.

Stavba začala roku 985 n.l. a nebyla nikdy dokončena. Podle legendy do skoro dokončené pyramidy uhodil blesk. Toto bylo považováno jako znamení bohů,  a stavba byla přerušena. Chrám byl zasvěcen Hinduistickému bohu jménem Šiva.

.

Ta Keo Centrální svatyně
Ta Keo Centrální svatyně

.

Ta Keo strop centrální svatyně
Ta Keo strop centrální svatyně

.

Centrální kaple (centrální prasat) je volně přístupná, a to i přesto, že zde momentálně Čína provádí celkovou rekonstrukci. Podle mne zde není zdaleka tak silná energetika, a to hned ze dvou důvodů: stavba nebyla nikdy úplně dokončena, a centrální kapli chybí vrcholek, tudíž je ze shora zcela otevřená. Rozhodně doporučuji tuto unikátní pyramidu navštívit.

.

Angkor Wat

(Chrámové město)

Angkor Wat - Kambodža
Angkor Wat – Kambodža

.

Angkor Wat
Angkor Wat

.

Angkor Wat - Kambodža
Angkor Wat – Kambodža

.

Angkor Wat - Kambodža
Angkor Wat – Kambodža

.

Chrám tvoří třístupňová stavba, postavená na nízké plošině. Veškeré chrámy starověkého města Angkor jsou orientovány na východ. Pouze Angkor Wat je jako jediný orientován opačně (na západ), a jako první byl zasvěcen Hinduistickému bohu jménem Višnu.

 • Stavba   1113 – 1150 n.l.
 • Celková plocha Angkor Wat je 1500 x 1300 m
 • Šířka vodního příkopu 200 m
 • Základní plošina 332 x 258 m
 • Třetí terasa 115 x 100 m
 • Celková výška 65 m
 • V tomto komplexu žilo ve 12. století 20.000 lidí

.

Angkor Wat satelitní fotografie v HD
Angkor Wat satelitní fotografie v HD

.

Angkor Wat - mapa
Angkor Wat – mapa

.

Na vrchní terase je tradičně pět svatyní. Centrální svatyně bohužel není přístupná. Původně měla 4 vchody a uprostřed stála velká socha boha Višnu. Do těchto prostor měl přístup pouze král a velekněz. Přibližně v 16. století byly dveře zazděny, do kamenných zdí vytesány sochy Buddhy, a energeticky nejzajímavější centrum celého Angkoru se tak stalo zcela nepřístupné. Osobně si nedokážu představit energetiku uvnitř,  neboť i před zazděnými vstupy je tato energie velmi silná,  a jasně znatelná.

U některých lidí vyvolává (ze známých důvodů) pobyt na energeticky velmi silném místě negativní pocity. V dobách, kdy zde mělo přístup jen několik vybraných jedinců s tím nebyl žádný problém. Domnívám se, že v 16. století, kdy byl Angkor Wat přeměněn na Buddhistický chrám, se mniši rozhodli z bezpečnostních důvodů omezit přístup do energetického centra Angkoru.

V podstatě měli pouze dvě možnosti: Deaktivovat zdejší zdroj energie – což možná neuměli jinak, než destrukcí některých stavebních prvků, a nebo zazděním neboli znepřístupněním centrální kaple. Doufám, že jednou bude tato stavba využívána nejen jako turistická atrakce ale hlavně k duchovním účelům a centrální kaple bude opět zpřístupněna vybranému okruhu věřících. Celkově v mém hodnocení dávám Angkor Watu 12 z deseti hvězdiček.

.

Pre Rup

(Chrám Inkarnace)  –  původní název je neznámý

Pre Rup - Angkor - Kambodža
Pre Rup – Angkor – Kambodža

.

Pre Rup - Angkor - Kambodža
Pre Rup – Angkor – Kambodža

.

Pre Rup - Angkor - Kambodža
Pre Rup – Angkor – Kambodža

.

Pre Rup Angkor Kambodža
Pre Rup Angkor Kambodža

.

Pre Rup Angkor Kambodža
Pre Rup Angkor Kambodža

.

Pre Rup Angkor Kambodža
Pre Rup Angkor Kambodža

.

Pyramida Pre Rup Angkor Wat

.

Chrám tvoří třístupňová pyramida, postavená na dvojité terase.

 • Stavba byla dokončena 961 n.l.
 • Základní plošina 90 x 80 m
 • Základna pyramidy 46 x 46 m
 • Vrch pyramidy 34 x 34 m
 • Výška 35 m

.

Pre Rup - mapa
Pre Rup – mapa

.

Pre Rup byl zasvěcen bohu Šivovi. Na vrcholu stojí tradičně pět svatyní.

V celém areálu Angkoru je po zaplacení vstupného povolen přístup v podstatě všude. Volně si můžete vylézt na pyramidy, prozkoumat všechny prostory v kapličkách atd. Pouze… kdo by to řekl, představte si, že do centrální svatyně Pre Rup je překvapivě nám turistům vstup zakázán.

Právě centrální svatyně je podle mne i většiny mých klientů, energeticky nejzajímavější místo v celém komplexu Angkoru. Pouhé zastavení se na jednu či dvě minuty se zavřenýma očima zprostředkuje většině lidí velmi nezvyklé pocity – ať už jde o pouhé brnění v rukách, celém těle, přívalu energie, nebo pocity nezvyklé duchovní celistvosti apod. Pokud chcete toto místo navštívit nezapomeňte předem požádat o povolení místní úředníky, nebo využijte našich průvodcovských zkušeností…

Projekt Gilgameš

Expedice do Egypta a Kambodže

Zde je vyňata pouze část týkající se Kambodžských chrámů a pyramid :

Zatímco se v Rusku postupně rozjížděly přípravné práce k výstavbě specifických pyramidových polí, souběžně s tím byla realizována výzkumná expedice do Egypta a do Kambodži. Plán expedice zahrnoval návštěvu hlavního komplexu pyramid v údolí Nilu a studium architektonických prvků z prostředí chrámových komplexů Angkor Vat. Výprava byla rozdělena do dvou etap.

Fáze první: Návštěva „Velké pyramidy“ v Egyptě.

Hlavním cílem v této fázi byla snaha změřit a zadokumentovat na speciálních diagnostických zařízeních jisté velmi exotické frekvence vázané na prostředí Velké pyramidy. Tato činnost měla ohromný dopad na pochopení celé řady velmi závažných a v podstatě i nepříjemných otázek egyptologie. Například proč měl faraon „Snof-Ra“ hned tři po sobě postavené hroby? Jedná se o jednu pyramidu v Medíně a dvě pyramidy v Dahšúru. Odpověď na tento architektonický počin však leží ve zcela jiné rovině.

Líbí se Vám tento článek? Pomozte nám realizovat další!

Objednáním ubytování nezaplatíte nic navíc a přesto přispějete na provoz webu.

.

Pyramida El Medina Luxor Egypt
Pyramida El Medina Luxor Egypt

.

Jde o to, že každá tato pyramida byla postavena za konkrétním specifickým účelem. Různé provedení, různé vlastnosti a charakteristiky materiálu. Analýza frekvenční charakteristiky pyramid ukázala, že pyramida v Medíně vykazuje významné nedostatky. V těle pyramidy je velmi málo křemene, stejně tak i piezoelektrický efekt se zde prakticky nevyskytuje.

.

Pyramida Dahshur Egypt
Pyramida Dahshur Egypt

.

Během svých výzkumných výprav dr. Valerij Uvarov se svým týmem zjistil, že stavby egyptských chrámových komplexů a v Kambodži mají něco společného. Jde především o srovnání klasických chrámových útvarů s velmi známým chrámem Angkor Vat, který se nachází na území dnešní Kambodže.

I když na první pohled je design obou staveb naprosto odlišný, přesto na pozadí existuje cosi zvláštního, nehmatatelného, ale zásadního, co oba typy staveb jaksi spojuje. Navíc v chrámovém komplexu Angkor Vat existuje cosi fluidického, co se nenachází nikde jinde na světě.

Nejde tu tedy o nic konkrétního fyzického, ale spíše o charakter energetického pole, které tento pozoruhodný a rozsáhlý komplex prehistorických artefaktů emituje do svého okolí. V podstatě se ukázalo, že jde o kombinaci velmi unikátní geometrie v návaznosti na vibrační parametry kamene, ze kterého je tento chrám postaven. Poslední výzkumy dokonce prokázaly, že komplexní energetický potenciál Angkor Vat je silnější než u pyramid a chrámů Starého Egypta.

Akademie Bezpečnosti

Vědci ruské „Akademie Bezpečnosti“ pod vedením dr. Uvarova také hned vysvětlují, proč tomu tak je. Jde o to, že egyptské pyramidy (včetně té Cheopsovy) a chrámové stavby jsou konstruované takovým způsobem, aby se velmi silná emise energetického záření projevovala pouze několik dní v roce. Jedná se o speciální dny spojené s cykly Slunce, Měsíce a Země (tedy třech hlavních planetárních regulátorů), které ovlivňují všechny důležité fyzikální podmínky zde na Zemi v návaznosti na obecnou evoluci života.

Je zajímavé, že právě v těchto klíčových dnech bývá celý gízský památník pro veřejnost uzavřen. Můžeme se ptát, proč asi? A právě v těchto klíčových dnech egyptští kněží starověku prováděli v jednotlivých chrámech činnosti specializovaného charakteru, jejichž cílem bylo navázat kontakt s bohy.

.

Pohled z Cheopsovy pyramidy
Pohled z Cheopsovy pyramidy

.

V podstatě se jedná o 48 dní v roce, kdy jsou do planetární sféry Země přiváděny velmi vzácné energie, které jsou schopny vytvářet účinky v návaznosti na multidimenzionální strukturu vesmíru, energie pyramid a chrámových vibračních struktur. Během tohoto procesu byli egyptští zasvěcení kněží schopni vyvolat otevření jakési „multidimenzionální brány“.

V tomto ohledu je velmi zajímavé, že kambodžské chrámy v čele se slavným Angkor Wat jsou na rozdíl od egyptských artefaktů energeticky aktivní po celý rok. Vojenští vědci z „Akademie Bezpečnosti“ prostřednictvím rozsáhlých a velmi náročných experimentů zjistili, že v rámci této aktivity jsou zvláště pozoruhodné tyto tři chrámy: Angkor Vat, Ta Keo a Pre Rup.

.

Angkor Wat pohled z helikoptéry
Angkor Wat pohled z helikoptéry

.

Pre Rup pohled z helikoptéry
Pre Rup pohled z helikoptéry

.

Uvedení vědci takto zjistili, že kněží prostřednictvím architektonicky a speciálně použité geometrie a topologie chrámových komplexů v Kambodži šli v určitém slova smyslu ještě dál než jejich kolegové ze Starého Egypta.

Kambodža

V Kambodži se expedice setkala s podstatně větší efektivitou chrámového designu, díky čemuž se podstatně zvyšovala energetická hladina aktivního pole obklopujícího daný chrámový útvar. Především velmi šokující bylo zjištění, že právě chrámový komplex Angkor Vat vyzařuje na aktivní velmi silné vlně po celý rok bez přestávky.

Zjištěné informace měly velmi důležitý charakter právě pro chystanou výstavbu umělých pyramidových polí na území dnešního Ruska. Tak především bylo zjištěno, že samotnou výstavbou pyramidy při dodržení všech geometrických a topologických faktorů nedochází samovolně k její činnosti.

Takto vybudovaný útvar se musí aktivovat speciálním datovým programem, který se vkládá podle přesně stanoveného postupu do vibračního pole pyramidy. V opačném případě je analogicky řečeno taková pyramida cosi jako letadlo, které je na startovací rampě připraveno ke startu, ale není schopné vzlétnout.

Základní nosný aktivační program se po několika dnech poměrně velkých peripetií a pokusů nakonec podařilo získat, a to přímo uvnitř vibračního pole Velké pyramidy. Hlavní potíž spočívala v tom, že se muselo čekat na jeden z výše zmíněných 48 dní, tedy trpělivě vyčkat aktivačního okna Velké pyramidy, což se nakonec podařilo, i když se to neobešlo bez těžkých konfliktů s egyptskými úřady.

Výsledek předčil všechna očekávání.

Po příjezdu vojenské vědecké expedice do Ruska prakticky ihned proběhlo testování zmíněného aktivačního programu, přičemž výsledky předčily všechna očekávání. V praxi to znamenalo ohromný úspěch, neboť expedice přivezla domů cosi, co se nedalo sehnat nikde v žádných soudobých materiálech.

To všechno nakonec vedlo k pochopení toho, jak staří kněží nejen aktivovali vybudované pyramidy, ale jakým způsobem je prakticky používali jako významného energetického parametru pro své specifické aktivity. Výzkumníci jsou přesvědčeni, že již v blízké budoucnosti bude možné podobným způsobem aktivovat celá rozsáhlá umělá pyramidová pole na různých místech světa.

Studium vlastností pyramid a pyramidového energetického pole probíhá v současné době nezávisle hned na několika místech na světě. Zjistilo se tak, že jedna z velmi důležitých vlastností pyramidových staveb souvisí s energetickými vztahy mezi Sluncem, Měsícem a Zemí.

Zjistilo se také, že starověké civilizace po celém světě disponovaly velmi hlubokými a svým obsahem velmi vzácnými vědomostmi, které se týkaly výstavby, údržby a praktického využití pyramidových a chrámových komplexů. Osobně jsem přesvědčen o tom, že toto poznání bylo na tuto planetu importováno mimozemským inteligenčním faktorem.

Již dávno se ví, že pyramida, nebo dokonce celá pyramidová pole nejsou zdaleka jen výsadou severní Afriky nebo Střední Ameriky. Tyto monumenty byly nalezeny i v Číně a s největší pravděpodobností nejsou vzácné ani v Evropě, i když v tomto regionu bude ještě nějakou dobu trvat, než věda na tomto místě přizná jejich existenci…

.

Odkazy:

wendi – autor článku a průvodce Thajskem i Kambodžou

Autor wendi

Webu THK - Thajsko - Kambodža věnuji téměř všechen svůj volný čas. Věřím, že se pro Vás stane zajímavým zdrojem informací nejen o THK, ale že dokáže pomoci i těm, kteří kráčí po Duchovní cestě. Pokud se vám moje práce líbí, můžete provoz webu podpořit přispěním jakékoliv finanční částky na bankovní účet THK č. 78-8767920247/0100. Finanční podpora je velmi důležitá nejen pro provoz webu, ale hlavně pro získávání nových informací. Děkuji w.

Doporučujeme

Kambodžské ostrovy TOP 10

Deset nejzajímavějších kambodžských ostrovů V postupně přidaných odkazech na samostatné články naleznete detailní informace o …

Jeden komentář

 1. Ota Veverka

  No, khmerské chrámy vypadají jako mandaly, protože to jsou mandaly. 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *