Thajské vízum – Non Immigrant OA

 Thajské vízum – Non Immigrant OA

Non Immigrant OA – RETIREMENT

.

Pro cizince, kteří dosáhnou věku 50-ti let je jedním ze způsobů dlouhodobého pobytu v Thajsku vízum pro důchodce respektive Retirement Visa, které spadá do kategorie Non-immigrant O-A. Držitel tohoto typu thajského víza může být v Thajsku po dobu 1 roku, přičemž pracovní činnost v Thajsku je striktně zakázána.

O vízum lze požádat u Konzulárního oddělení Královského Velvyslanectví Thajského království v Praze na adrese Romaina Rollanda 3/481 v Praze 6 – Bubenči. Konzulární oddělení je otevřeno pro veřejnost každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin. Udělení Retirement Visa a pobyt v Thajsku je dle Královského Velvyslanectví Thajského království v Praze samozřejmě regulován podmínkami.

Žadatel musí pro tento typ víza splnit následující podmínky:

☆ věk žadatele musí být minimálně 50 let
☆ žadateli nesmí být zakázán vstup do Thajska
☆ žadatel nesmí mít záznam v rejstříku trestů v Thajsku a ve své zemi
☆ žadatel musí o vízum požádat v zemi svého trvalého pobytu či národnosti
☆ žadatel nesmí trpět žádnou ze zakázaných nemocí (lepra, tuberkulóza, závislost na drogách, třetí fáze syfilis, elefantiáza – pachydermie) dle ministerské vyhlášky
☆ žadatel musí prokázat příjem v minimální výši ekvivalentu 800.000 THB

Dokumenty ke schválení žádosti

☆ Cestovní pas platný alespoň 18 měsíců od příjezdu do Thajska
☆ Kopii pasu
☆ Vyplněnou žádost v angličtině 3x
☆ 3x aktuální pasovou fotografii žadatele
☆ Vyplněný osobní dotazník ambasády
☆ Prokázání finančních prostředků ve výši minimálně ekvivalent 800.000 THB předložením kopie bankovního výpisu, nebo originál potvrzení o příjmech v minimální výši ekvivalentu 65.000 THB / měsíc. Může být i kombinace úspor a pravidelného příjmu (důchod, výplata atd.) Doklad nesmí být starší než 30 dní.
☆ Originál výpisu z rejstříku trestů ČR, přeložený do angličtiny a ověřený Ministerstvem zahraničí ČR. Nesmí být starší 3 měsíců
☆ Lékařské potvrzení o tom, že žadatel netrpí žádnou ze zakázaných nemocí, přeložený do angličtiny a ověřený Ministerstvem zahraničí ČR. Nesmí být starší 3 měsíců.
☆ Potvrzení o ubytování v Thajsku (například nájemní smlouva či potvrzení od majitele domu či bytu) buď v angličtině či thajštině.
☆ Kopii letenky či rezervace
☆ 3.500 Kč v hotovosti na poplatek za více-vstupní vízum

Délka pobytu respektive platnost víza je omezena na 1 rok. V případě, že doprovázející manžel či manželka (cizinec) žadatele o vízum Non-immigrant A-O nesplňuje podmínky pro kategorii Non-immigrant A-O, může pobývat v Thajsku pod kategorií víza Non-immigrant O.

V takovém případě musí předložit tyto doklady:

☆ Cestovní pas platný alespoň 18 měsíců od příjezdu do Thajska
☆ Kopii pasu
☆ Vyplněnou žádost v angličtině
☆ Jednu aktuální pasovou fotografii žadatele
☆ Prokázání finančních prostředků ve výši 20.000 THB za osobu i v cizí měně. Je možné předložit originál výpisu z bankovního účtu, nebo výpis z účtu vytištěný z elektronického / internetového bankovnictví, který musí obsahovat jméno majitele účtu, zůstatek a datum. Doklad nesmí být starší než 30 dní.
☆ Kopii zpáteční letenky a nebo rezervaci letenky (do Thajska a zpět)
☆ Kopii oddacího listu přeloženou do angličtiny a ověřenou Ministerstvem zahraničí ČR
☆ 3.500 Kč v hotovosti na poplatek za více-vstupní vízum

V obou případech doporučuji žádat o více-vstupní vízum – Multiple Entry, které vám umožní bez problému kdykoliv cestovat z Thajska a zpět v případě potřeby.

Držitelé víza Non-immigrant A-O a Non-immigrant O jsou při pobytu v Thajsku povinni se každých 90 dní hlásit na úřadu thajské cizinecké policie – Immigration Office, které jsou ve všech provinčních městech a některých okresních městech. Pokud v místě bydliště držitele tohoto víza není Immigration office, pak se může nahlásit s potřebnými doklady na místní služebně Policie.

Další možností je hlášení poštou zasláním dokladů na adresu: Immigration Division 1, 120 Moo 3, Government Center B, Chaengwattana Soi 7, Laksi, Bangkok 10210. V takovém případě musí být obálka s potřebnými doklady zaslána 7 dní před koncem 90-ti denního období a kromě všech dokladů musí obsahovat i ofrankovanou a nadepsanou obálku se zpáteční adresou pro zaslání potvrzení o nahlášení zpět držiteli víza.

Držitel víza musí pro hlášení (report) předložit tyto doklady:

☆ Formulář hlášení TM 47 (Tó Mó sísipdžet)
☆ Kopii cestovního pasu tj. hlavní stranu s fotografií, stranu s razítkem při vstupu do Thajska, stranu s vízem a kopii arrival card
☆ Kopii potvrzení předchozího hlášení na Immigration Office

Těsně před uplynutím platnosti víza Non-immigrant A-O může držitel požádat v Thajsku na cizinecké policii o prodloužení (visa extension) o další rok. V takovém případě musí opět prokázat příjmy, které musel prokazovat při podání žádosti o vízum.

Další možností jak získat Retirement visa – Non-immigrant A-O je změna víza z již existujícího víza např. turistického víza, nebo studentského víza. Pokud jste tedy již v Thajsku a jste držiteli turistického nebo jiného víza, můžete požádat o změnu víza na cizinecké policii (Immigration Office).

O změnu víza však musíte požádat nejméně 21 dní před skončením povolení pobytu (razítko v pasu). V takovém případě obdržíte nové vízum Non-immigrant A-O na 90 dní, které si pak před skončením platnosti prodloužíte opět na immigration na 1 rok.

Postupy na jednotlivých úřadech cizinecké policie se liší a nejsou všude stejné. Někde vám dají vízum na 90 dní plus prodloužení najednou, někde vám dají nejdříve vízum na 90 dní a pro prodloužení musíte přijít znovu později. Liší se i požadavky na předložení dokladů. V každém případě budete muset prokázat příjem nebo úspory ve výši 800.000 THB. Někde mohou požadovat i zdravotní vyšetření a další doklady, jinde však ne.

Doporučuji tedy dojít na pro vás nejvhodnější cizineckou policii a zjistit jaké doklady a splnění podmínek přesně požadují. Za změnu víza je účtován poplatek 2.000 THB a za prodloužení 1.900 THB.

Pro život v Thajsku je třeba se připravit na fakt, že se budete potýkat s thajskou byrokracií, která se řídí mottem:  „čím více papíru tím lépe“, thajské úřady a banky milují papíry. Na druhou stranu je třeba říci, že jakmile má člověk pohromadě všechny požadované doklady, pak jde většinou vše hladce, rychle, s úsměvem a bez problému.

Odkazy: