Buddha
Buddha

Dobrý skutek v Thajsku III. – Buddhův citát

V článku Dobrý skutek v Thajsku II. – Buddhismus  jsem popsal, jak svým žákům vysvětlil otázku dobrého skutku sám Buddha.

Nyní zde podrobněji rozvedu jeho citát:

,,Almužny, podané mnišské obci včetně Buddhy jsou velmi záslužné.

záslužnější jsou však než takové almužny je postavení kláštera pro použití Sanghy,

záslužnější než takový klášter je hledání útočiště u Buddhy, Dharmy a Sanghy,

záslužnější než hledání útočiště je dodržování pěti etických zásad,

záslužnější než dodržování pěti etických zásad je meditace o dobrotivosti Mettá

a nejzáslužnější ze všeho je pěstování vhledu do pomíjivé podstaty všeho (Bhavaná)“

                                                                                                                      Buddhův citát

Rozbor Buddhova poučení:

1.Almužny, podané mnišské obci

Nejmenší ale přesto významné zásluhy získává buddhista podporou profesionálních buddhistů, neboli osob, jež se dali na aktivní cestu do nirvány (mniši, mnišky). Většinou je podporují jídlem, ošacením, předměty denní potřeby či financemi.

2.Postavení kláštera pro použití Sanghy

Samozřejmě ne každý disponuje potřebnou částkou na zbudování nového svatostánku, ale i to by mělo být v ideálním případě zafinancováno anonymně nebo přes prostředníka.

3.Hledání útočiště u Buddhy, Dharmy a Sanghy

Trojí klenot, Tři klenoty, nebo Tři útočiště (sanskrt – Triratna, páli – Tiratana), jsou základní trojicí buddhismu. Je to Buddha (učitel), Dharma (Buddhovo učení) a Sangha (věřící – neboli společenství buddhistů).

Pokud se člověk nenarodí jako Buddhista, pak se jím prakticky stává během svého vnitřního přijetí Trojího klenotu. Jde o svobodné, čistě vnitřní rozhodnutí, kterým člověk přijímá Buddhu za svého učitele, jím objevenou Dharmu za cestu hodnou následování a Sanghu za společenství, jež mu v jeho duchovní cestě bude oporou. Neexistuje na to žádný rituál.

V Thajsku i Kambodže mniši i laici často odříkávají mantru přijetí Trojího klenotu – Namó Tasá

4.Dodržování pěti etických zásad

je velmi důležité a měl by je dodržovat každý buddhista:

1.Nezabíjení živých bytostí (v buddhismu se tím kromě lidí míní živočichové viditelní pouhým okem).
2.Nepřivlastňování si toho, co nebylo darováno.
3.Zdržování se smyslové nestřídmosti (neprovádění nepřístojného sexuálního chování, nepřejídání se,…).
4.Nelhaní, nepomlouvání.
5.Nepožívání opojných látek, neboť ty vedou k morální nedbalosti.

5.Meditace o dobrotivosti Mettá

během této meditace je rozvíjena a rozesílána čistá (nesobecká, boží, nepodmíněná) láska všem živým bytostem včetně meditující osoby. Někdy se Mettá vysvětluje jako nepodmíněná a nesobecká milující laskavost zaměřená na všechny bytosti bez rozdílu. Často se překládá také jako dobrotivost. Je přirovnávána k rodičovské lásce, protože jí nejde o vlastní prospěch, a zahrnuje také přátelství a upřímné přání, aby byly všechny bytosti šťastné.

.

Subham Astu Sarva Džagatam
Subham Astu Sarva Džagatam

.

Meditace milující laskavosti jako základ pro praxi meditace vhledu

(Kniha v pdf.)

.

6.Pěstování vhledu do pomíjivé podstaty všeho (Bhavaná)

Největších zásluh se buddhistovi dostává na Duchovní cestě během „kultivace mysli“, která je v jazyce Páli i Sanskrtu označována slovem Bhavaná. Do češtiny se Bhavaná překládá jako meditace, což není úplně přesné.

Bhavaná má dvě části:

  • Rozvoj vhledu, tj. moudrosti (vipassaná-bhávaná)
  • Rozvoj soustředění, tj uklidnění mysli (samatha-bhávaná)

Soustředění mysl uklidňuje, očišťuje ji od nečistot a je předpokladem pro vhled do pravé podstaty skutečnosti, do její pomíjivosti, neuspokojivosti a bezpodstatnosti. Tento intuitivní vhled pak vede k dosažení čtyř nadsvětských stezek, které směřují k nirváně.

Na závěr Vám prozradím jakým záslužným činnostem se věnují Thajci. Sto procent buddhistických laiků (běžných buddhistů) koná ty nejnižší dobré skutky v podobě almužny, podané mnišské obci. Nejzáslužnějším činnostem,

Mettá a Bhavaná se nevěnuje více než tři procenta buddhistické populace…

.

Odkazy:

Líbí se Vám tento článek? Pomozte nám realizovat další!

Objednáním ubytování nezaplatíte nic navíc a přesto přispějete na provoz webu.

Autor wendi

Webu THK - Thajsko - Kambodža věnuji téměř všechen svůj volný čas. Věřím, že se pro Vás stane zajímavým zdrojem informací nejen o THK, ale že dokáže pomoci i těm, kteří kráčí po Duchovní cestě. Pokud se vám moje práce líbí, můžete provoz webu podpořit přispěním jakékoliv finanční částky na bankovní účet THK č. 78-8767920247/0100. Finanční podpora je velmi důležitá nejen pro provoz webu, ale hlavně pro získávání nových informací. Děkuji w.

Doporučujeme

Dovoz do Thajska

Dovoz do Thajska

Co všechno si smí a nesmí běžný turista dovézt do Thajska? Dovoz do Thajska již …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *