Meditace - pozdrav Buddhovi
Buddha

Mantra – Namó Tasá – pozdrav Buddhovi

Úplně  každá Buddhistická ceremonie v Thajsku a Kambodži je spojená s odříkáváním posvátných manter.  Většina z obřadů začíná nejznámější, nejrozšířenější a nejpoužívanější mantrou, kterou zná naprosto každý Thajec i Kambodžan.  Nejenže recitací Namó Tasá se začínají obřady, ale většinou se tato mantra odříkává i před započetím meditačního sezení.

Ve zdejším, Theravádovém Buddhismu se veškeré mantry odříkávají v původním jazyce Páli.

Tato mantra má velmi silné očistné účinky na lidskou mysl. Odříkáváním oslabuje negativní charakterové vlastnosti a tím napomáhá na duchovní Cestě.

V první části mantry je vzdána pocta Buddhovi,  jako velkému učiteli, který dosáhl nejvyššího osvícení a jehož duchovní kvality tímto dosáhly dokonalosti. Podle legendy Buddha meditoval v severní Indii pod posvátným fíkovníkem. Po dosažení osvícení se před ním zjevilo několik Hinduistických Bohů a jeden po druhém vyslovili tato slova jako důkaz nejvyšší úcty.

NAMÓ TASSA BHAGAVATÓ ARAHATÓ SAMMÁ SAMBUDHASSA!
Pozdrav jemu – vznešenému – oproštěnému – pravě a zcela probuzenému!

Další část je přijetí trojího útočiště, kde modlící se přijímají Buddhu jako svého učitele,  Dharmu jako Buddhovo učení a Sanghu jako společenství mnichů, mnišek i laiků.  Tato část je brána jako pomůcka na duchovní Cestě. Buddha ukazuje na učitele který již dosáhl cíle – je to vzor který Buddhisté následují. Dharma ukazuje cestu která vede k nirváně.  Sangha jako skupina lidí směřujících na duchovní Cestě stejným směrem nabízí podporu a pomoc.

TI-SARANAM – TROJÍ ÚTOČIŠTĚ (OCHRANA)

BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI
Přijímám útočiště u Buddhy.
DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
Přijímám útočiště v Dhammě.
SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI
Přijímám útočiště v Sangze.

DUTIJAMPI  BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI
Podruhé přijímám útočiště u Buddhy.
DUTIJAMPI  DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
Podruhé přijímám útočiště v Dhammě.
DUTIJAMPI  SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI
Podruhé přijímám útočiště v Sangze.

TATIJAMPI  BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI
Potřetí  přijímám útočiště u Buddhy.
TATIJAMPI  DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
Potřetí  přijímám útočiště v Dhammě.
TATIJAMPI  SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI
Potřetí  přijímám útočiště v Sangze.

Recitace – čti jak je psáno – toto je přepis mantry ze staroindického jazyka pálí do češtiny:

NAMÓ TASSA BHAGAVATÓ ARAHATÓ SAMMÁ SAMBUDHASSA!
NAMÓ TASSA BHAGAVATÓ ARAHATÓ SAMMÁ SAMBUDHASSA!
NAMÓ TASSA BHAGAVATÓ ARAHATÓ SAMMÁ SAMBUDHASSA!

BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI
DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI

DUTIJAMPI: BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI
DUTIJAMPI: DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
DUTIJAMPI: SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI

TATIJAMPI: BUDDHAM SARANAM GAČČHÁMI
TATIJAMPI: DHAMMAM SARANAM GAČČHÁMI
TATIJAMPI: SANGHAM SARANAM GAČČHÁMI

Každopádně touto mantrou nelze dosáhnout osvícení, je to pouze jedna z mnoha pomůcek na Cestě.

.

.

Pokud se člověk nenarodí jako Buddhista, pak se jím prakticky stává během svého vnitřního přijetí Trojího klenotu. Jde o svobodné, čistě vnitřní rozhodnutí, kterým člověk přijímá Buddhu za svého učitele, jím objevenou Dharmu za cestu hodnou následování a Sanghu za společenství, jež mu v jeho duchovní cestě bude oporou. Neexistuje na to žádný rituál.

.

Odkazy:

Líbí se Vám tento článek? Pomozte nám realizovat další!

Objednáním ubytování nezaplatíte nic navíc a přesto přispějete na provoz webu.

Autor wendi

Webu THK - Thajsko - Kambodža věnuji téměř všechen svůj volný čas. Věřím, že se pro Vás stane zajímavým zdrojem informací nejen o THK, ale že dokáže pomoci i těm, kteří kráčí po Duchovní cestě. Pokud se vám moje práce líbí, můžete provoz webu podpořit přispěním jakékoliv finanční částky na bankovní účet THK č. 78-8767920247/0100. Finanční podpora je velmi důležitá nejen pro provoz webu, ale hlavně pro získávání nových informací. Děkuji w.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *