Smaragdový Buddha

Thajské jméno

Phra Kaeo Morakot – พระแก้วมรกต

Celé jméno

Phra Phuttha Maha Mani Rattana Patimakon

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

Královský palác v Bangkoku, Wat Phra Kaeo a sochu Smaragdového Buddhy navštíví ročně více jak 8 milionů turistů, ale příběh Smaragdového Buddhy je jim vyprávěn pouze v této jediné verzi (video)

.

.

(V tomto článku se snažím o co možná nejpodrobnější zdokumentování jeho nevšední historie. Bohužel jeho úžasné putování po jihovýchodní Asii nemohu předložit s naprostou přesností, protože dobové kroniky některá období zachycují velmi přesně, některá nejasně, některá chybí a některé kroniky si dokonce protiřečí, udávají např. že pobýval ve stejnou dobu na dvou různých místech).

.

Nejprve upřesnění ohledně materiálu z něhož je vyhotoven:

  • Každý návštěvník Wat Phra Kaeo si nejprve nesprávně vydedukuje, že Smaragdový Buddha je vyroben ze smaragdu.
  • Záhy je nesprávně informován, že na jeho výrobu byl použit nefrit, nebo zelený jadeit.
  • Málo známou skutečností je, že je vyroben z jednoho kusu vysoce kvalitního, drahého a velmi vzácného zeleného jaspisu.

.

Smaragdový Buddha - letní oblek
Smaragdový Buddha – letní oblek

.

Jeho příběh začíná již roku 43 př.n.l. v severní Indii, konkrétně ve městě Pataliputra (dnešní Patna) v chrámu Wat Asokarem. Buddhistický světec Nagasena který pocházel z Kašmíru, nechal na počest 500 let Buddhova odchodu do Nirvány vyrobit 66 cm vysokou, a v základně 48,6 cm širokou sochu meditujícího Buddhy. Právě tomuto pětistému výročí prý SB vděčí za obzvláště silnou magickou moc, která je s ním spojená.

Legenda:

 Ctihodný Nagasena učil Buddhově nauce nejen mnichy, ale i širokou veřejnost. Velmi se podivoval, že v této oblasti bylo již Buddhovo učení skoro zapomenuto. Toto ho velmi trápilo, a tak usilovně přemýšlel, jak uchovat trvalou připomínku Buddhova učení. Jeho smutek byl tak silný, že dolehl až na posvátnou horu Méru, kde tento smutek pocítil samotný král Bohů Indra. Bohové Indra a Višnu sestoupili na zem a v klášterní zahradě Wat Asokarem se potkali s mnichem Nagasenou.

Nagasena vysvětlil Bohům zdroj svého smutku „Buddhova nauka by měla být dostupná mnoha lidem po mnoho a mnoho generací, a tak by bylo dobré vytvořit nějakou trvalou připomínku, něco co by vydrželo na věky“. Indra pověřil Višnu aby zašel do nebezpečných hor Velu pro drahokam, který by byl vhodný na výrobu Buddhovy sochy. Višnu se ale obával hněvu místních démonů kteří střeží Velské hory.

Indra tedy rozhodl, že to zkusí po dobrém, do Velských hor zajdou společně, a démony požádají o dobrovolné vydání drahokamu. Nakonec se jim podařilo přesvědčit démony a zpět do Pataliputry přinesli obrovský zelený drahokam. Indra se poté vrátil zpět na horu Méru a Višnu zůstal s Nagasenou aby dohlédl na výrobu.

.

Nagasena tehdy předpověděl:

  • tato socha bude připomínat lidem Buddhovo učení 5.000 let.
  • sehraje velmi významnou roli v mnoha zemích kde se stane nejposvátnějším a nejcennějším předmětem království – palladiem.
  • svému majiteli, osobě nebo zemi bude přinášet štěstí, prosperitu, vymahatelnost práva, bude chránit před epidemiemi a nebezpečím.

Dokončená socha byla umístěna do chrámu se zlatou střechou a brzy za ní proudili tisíce návštěvníků z celé Indie.

.

Smaragdový Buddha - monzunové období
Smaragdový Buddha – monzunové období

.

O 300 let později zachvátila Pataliputru občanská válka. Zdejší vládce se obával o bezpečnost SB a rozhodl se sochu zapůjčit králi Lankadvipa. Socha byla tedy převezena na Cejlon do hlavního města Anuradhapura.

Barmští mniši nebyli spokojeni s kvalitou Buddhistických posvátných písem, které obdrželi z Indie, a tak v roce 457 n.l. vyslal Barmský král Anuruddha na Cejlon misi, s žádostí o přesnější posvátná písma. Současně také požádal o zapůjčení Smaragdového Buddhy. Jeho žádost byla vyslyšena.

Barmské lodě vezoucí zpět vzácný náklad se však dostaly do velké bouře. Loď vezoucí vzácná písma doplula v pořádku do Barmy, zatímco loď vezoucí Smaragdového Buddhu a Tripitaku, ztratila orientaci a přistála v Indrapatha Nagara, v království Funan (dnešní Kambodži). Funanský král odmítl žádost Barmského krále o vrácení, a Smaragdového Buddhu umístil v hlavním městě Funanu, ve Vyádhapura. Zpět do Barmy se tak vrátila pouze loď s Tripitakou.

Poté co selhala veškerá diplomatická jednání o dobrovolném vrácení SB, se Barmský král údajně vypravil do Funanu v přestrojení za obchodníka. Jeho pokusy o uloupení SB byly neúspěšné, a tak se vrátil s nepořízenou zpět.

.

Emerald_Buddha
Smaragdový Buddha – chladné období

.

V průběhu dějin se SB stěhoval společně s hlavním městem:

  • v roce 550 n.l. do Bhavapura.
  • v 7. stol. do Isanapura
  • v roce 802 do Hariharalaya
  • nakonec v 9. století do Angkoru

Během vlády krále Seneraja postihly Angkor obrovské bouře a záplavy, které si vyžádaly spoustu lidských životů, včetně života samotného krále. Angkor se v dalších letech zmítá v krizi nástupnictví neschopných králů a Khmérská říše se rozpadá. V této velmi nestabilní době se nacházel SB ve velkém nebezpečí. Nastalého zmatku využil v roce 1351 král Rama Thibodi I. a SB odvezl do Ayutthaye.

V roce 1384 byl SB na příkaz zdejšího krále převezen do Kamphaeng Phet.

V roce 1386 Král Kampanghaeng Phet dovolil SB převést na jeden rok a devět měsíců do Lopburi.

V roce 1388 byl SB převezen do Chiang Rai, oštukován, pozlacen a zazděn do čedí v chrámu Wat Phra Kaeo.

Thajská verze

V roce 1434 uhodil blesk do velkého čedí v chrámu Wat Phra Kaeo v Chiang Rai. V rozvalinách čedí byla nalezena socha Buddhy pokrytá zlaceným štukem. Socha byla ihned umístěna na zdejší oltář. Po 3 měsících se z Buddhova nosu odloupl kousek sádry a opat kláštera shledal, že socha je vyhotovená z jednoho obrovského drahokamu a že je v naprosto bezvadném stavu. Jelikož již bylo v tomto čase zaznamenáno v přítomnosti S.B. mnoho zázraků, lidé uvěřili že má magické vlastnosti.

.

Smaragdový Buddha - dobová fotografie z roku 1873
Smaragdový Buddha – dobová fotografie z roku 1873

.

Když se o tom dověděl Lannský král Sam Fang Kaen, vyslal armádu slonů, kteří měli za úkol tuto vzácnou sochu převést do hlavního města Chiang Mai. Když slon nesoucí Buddhu došel na rozcestí, otočil se nečekaně do odbočky vedoucí do Lampangu a nebyl ochoten pokračovat jinou cestou.

Ani další dva sloni, na které byl Buddha přeložen nebylo možné donutit k pochodu do Chiang Mai. Celá událost byla přijata jako Buddhovo znamení, a tak byl ponechán v nedalekém Lampangu v chrámu Wat Phra Kaeo Don Thao. Na místě, kde se sloni zastavili, byl posléze vystavěn chrám.

V roce 1468 nechal Lannský Král Tilokarat Buddhu bez problémů přestěhován do Wat Chedi Luang v Chiang Mai.

V roce 1551 král zemřel, aniž by po sobě zanechal následníka trůnu. Nicméně, jeho dcera byla provdána za Laoského krále se kterým měla (napůl thajského) syna. Laoský korunní princ Chaiyachet byl tedy přizván do Chiang Mai, aby dočasně obsadil královský trůn Lannského království. Dostal královské jméno Chao Chayasettathirat.

Laos

V roce 1552 jeho otec, Laoský král Photisarath – zemřel. Princ se chtěl zúčastnit pohřbu, ale obával se, že mu nebude umožněno vrátit se na Lannský trůn. Proto si vzal jako doprovod rukojmí – Smaragdového Buddhu.

V tehdejším Laoském hlavním městě Luang Prabang zůstal déle než předpokládal. Z tohoto důvodu mezitím v Chiang Mai místní hodnostáři zvolili na 3 roky ,,dočasného,, krále.

V letech 1564 až 1560 obsadila Barmská armáda v čele s králem Bayinnaungem velkou část Laosu, včetně Luang Prabang. Král Chao Chayasettathirat naštěstí stihl Buddhu převést do nového hlavního města Vientien, kde mu v roce 1566 nechal postavit nový chrám Wat Phra Kaeo.

Přestěhování Smaragdového Buddhy do Laosu je dodnes považováno Laosany jako naprosto legitimní. Thajci na to ale nahlíží jako na krádež a tato více než 450 let stará kauza je předmětem ostrého sporu mezi Thajskem a Laosem dodnes.

Thajsko

Spor o Buddhu vyvrcholil válečným tažením. V roce 1779, Thajský generál Chao Phraya Chakri, po krátkém obléhání, dobyl Vientien a převezl Buddhu do chrámu Wat Arun v Thonburi.

.

Wat Phra Kaeo - ceremonie k 84. výročí narození krále Rámy IX
Wat Phra Kaeo – ceremonie k 84. výročí narození krále Rámy IX

.

V roce 1782 byl Chao Phraya Chakri korunován jako král Rama I. a stal se zakladatelem dodnes panující dynastie Chakri. Král Ráma I nechal vybudovat Královský palác a dne 22.3.1784 byl Smaragdový Buddha s velkou slávou umístěn do svého nynějšího domova, na pozlacený trůn v chrámu Wat Phra Kaeo v Bangkoku.

Král Ráma I nechal pro SB zhotovit dva obleky ze zlata. Korunu a šperky na horké období (březen-červen). Zlaté roucho s odkrytým pravým ramenem pro období dešťů (červenec-říjen). Třetí oblek nechal vyhotovit Ráma III. Tento oblek je v podstatě zlaté pončo které zakrývá celé Buddhovo tělo v chladném období (listopad-únor).

Oblečení

Proto se nejvýznamnější ceremonie spojená se Smaragdovým Buddhou koná třikrát do roka. Král vystoupá na velký podstavec, který je za trůnem. Nejprve opatrně otře veškerý prach který pokrývá SB.

.

Princ Maha Vajiralongkorn
Princ Maha Vajiralongkorn

.

Poté pověřená osoba mění oblečení, zatímco král se oddává tiché modlitbě. V posledních letech života byl král Ráma IX ze zdravotních důvodů zastupován svým synem, korunním princem Maha Vajiralongkornem, jež tuto službu vykonává nyní, již jako král Ráma X.

.

Princ Maha Vajiralongkorn March 16, 1995,
Princ Maha Vajiralongkorn March 16, 1995,

.

Smaragdový Buddha ovšem neseděl na tomto trůnu až do současnosti. Občas byl vynesen mimo Wat Phra Kaeo aby se mohl zúčastnit nějaké Buddhistické ceremonie. Také byl například v roce 1820 nošen po Bangkoku aby ukončil epidemii cholery.

Teprve král Ráma IV z obav o bezpečí SB definitivně ukončil jeho putování, a od té doby sedí na pozlaceném trůnu až dodnes. Pokud se Smaragdový Buddha účastní nějaké ceremonie, pak jedině tak, že ho mniši propojí s obřadním místem pomocí bílého provázku…

Líbí se Vám tento článek? Pomozte nám realizovat další!

Objednáním ubytování nezaplatíte nic navíc a přesto přispějete na provoz webu.

Přehled

 43 př.n.l. Pataliputra dnes – Patna, Indie
 3.stol. Anuradhapura Cejlon dnes – Srí Lanka
 475 n.l. Vyádhapura království  Funan dnes – Kambodža
 550 n.l. Bhavapura království  Chen La dnes – Kambodža
 7.stol. Isanapura království  Chen La dnes – Kambodža
 802 n.l. Hariharalaya Khmérská říše dnes – Kambodža
 9.stol. Angkor Khmérská říše dnes – Kambodža
 1351 Ayutthaya králov.  Ayutthaya dnes – Thajsko
 1384 Kampanghaeng Phet králov.   Ayutthaya dnes – Thajsko
 1386 Lopburi králov.   Ayutthaya dnes – Thajsko
 1388 Chiang Rai království  Lan Na dnes – Thajsko
 1434 Lampang království  Lan Na dnes – Thajsko
 1468 Chiang Mai království  Lan Na dnes – Thajsko
 1552 Luang Prabang království  Lan Xang dnes – Laos
 1566 Vientien království  Lan Xang dnes – Laos
 1779 Thonburi království  Thonburi dnes – Thajsko
 1784 Krung Thep království  Siam dnes – Thajsko

.

.

.

Odkazy:

wendi – autor článku a průvodce Thajskem i Kambodžou

Autor wendi

Webu THK - Thajsko - Kambodža věnuji téměř všechen svůj volný čas. Věřím, že se pro Vás stane zajímavým zdrojem informací nejen o THK, ale že dokáže pomoci i těm, kteří kráčí po Duchovní cestě. Pokud se vám moje práce líbí, můžete provoz webu podpořit přispěním jakékoliv finanční částky na bankovní účet THK č. 78-8767920247/0100. Finanční podpora je velmi důležitá nejen pro provoz webu, ale hlavně pro získávání nových informací. Děkuji w.

Doporučujeme

Bohové Thajska a Kambodže

Statistiky uvádí, že Thajsko a Kambodža jsou jedny z nejvíce buddhistických zemí planety. Buddhismus zde …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *