Co vás čeká, když v Thajsku překročíte povolenou délku pobytu?

Co vás čeká, když v Thajsku překročíte povolenou délku pobytu?

Při vstupu do Thajského Království obdržíte do cestovního pasu od imigračního úředníka razítko s datumem, do kterého můžete v Thajsku pobývat. Pokud nemáte vízum, dostanete povolený pobyt na dobu 30 dní, pokud máte turistické vízum, dostanete 60 dní a pokud máte Non-immigrant vízum, dostanete 90 dní.

Když doba povoleného pobytu uplyne, musíte buď Thajsko opustit a nebo si na kterémkoliv imigračním úřadě pobyt prodloužit po předložení příslušných dokladů, které se liší podle typu víza, za poplatek 1.900 THB. Pokud si pobyt neprodloužíte a zemi neopustíte, dopouštíte se tak protizákonného chování a budete za to potrestáni imigračním úřadem.

Trest za překročení povolené délky pobytu – tzv. „overstay“ je v případě, že vás neodhalí policie nebo imigrační úřad, formou pokuty a pokud se jedná o překročení delší než 90 dní, pak k tomu ještě formou vyhoštění a zákazu vstupu do Thajska. Pokuta je stanovena na 500 THB za každý den překročení povolené délky pobytu, maximálně však 20.000 THB

Pokud vás však policie nebo imigrační úřad z nějakého důvodu odhalí dřív, než se stačíte „přiznat“ na letišti a nebo imigračním úřadu, pak budete s velkou pravděpodobností okamžitě uvězněni a to do doby, než zaplatíte celou pokutu a neprokážete, že máte letenku zpět do své vlasti. Policie vás pak propustí z vězení v den odletu a budete vyhoštěni se zákazem vstupu do země.

V souvislosti s probíhajícími „imigračními novinkami“ vydal imigrační úřad nový předpis, který nově sjednocuje a upravuje vyhoštění a zákaz vstupu do země v případě překročení povolené délky pobytu. S okamžitou platností byly zavedeny tyto lhůty a podmínky:

1) V případě, že se cizinec nahlásí sám dobrovolně na kterémkoliv imigračním úřadu vč. hraničních přechodů

  • překročení delší než 90 dní – 1 rok zákaz vstupu do Thajska
  • překročení delší než 1 rok – 3 roky zákaz vstupu do Thajska
  • překročení delší než 3 roky – 5 let zákaz vstupu do Thajska
  • překročení delší než 5 let – 10 let zákaz vstupu do Thajska

 

2) V případě, že cizince odhalí a zadrží policie či imigrační úřad

  • překročení kratší než 1 rok – 5 let zákaz vstupu do Thajska
  • překročení delší než 1 rok – 10 let zákaz vstupu do Thajska

 

Pokud by si někteří cestovatelé mysleli, že zákaz vstupu do Thajska pomůže vyřešit nový pas, pak mám pro ně špatnou zprávu. Imigrační úřad totiž disponuje elektronickým seznamem těch, kterým byl zákaz vstupu udělen tj. blacklistem.

Tento seznam je zapracovaný do centrálního softwaru imigračního úřadu a je tak k dispozici všem imigračním úředníkům. Pak už může pomoci jen změna jména, rodného čísla a možná i obličeje.

V každém případě se snažte překročení povolené doby pobytu za každou cenu vyhnout, přeci jen se jedná o trestný čin. A pokud se vám to stane nevědomky z nedbalosti, pak nepanikařte a situaci začněte okamžitě řešit, nejlépe na nejbližším imigračním úřadu.

.

Overstay
Overstay

.

Odkazy: