Hinduismus

Hinduismus  je z hlediska rozmanitosti a počtu bohů asi nejsložitějším náboženstvím světa.

.

Historie

– běžně se uvádí, že Hinduismus je starý přibližně 5.000 let, vyznává ho přibližně jedna miliarda věřících a je třetí nejrozšířenější náboženství planety. Samotný název Hinduismus je asi tak přesný, jako kdybychom v Evropě nazvali každého, kdo vyznává jinou víru než křesťané „Pohanem“ a jejich víry souhrnně nazvali „Pohanství“. Ještě větší zmatek vnáší do této nepřesnosti Indická ústava, jež dokonce zahrnuje do Hinduismu i Buddhismus, sikhismus a džinismus.

Náboženské systémy které souhrnně nazýváme Hinduismus, rozhodně nevznikly ze dne na den nějakým náhlým zlomem, jako třeba Buddhismus. Jednotlivé víry se postupně vyvinuly převážně z Védského náboženství.

.

Jakže to tedy s těmi Hinduistickými bohy vlastně je?

Jen stěží lze uvěřit, že v Hinduismu již bylo označeno více než 330 milionů bohů.  Počet není nijak omezen, nebo přesně určen. Žádný člověk neuctívá všechny. Většinou si lidé zvolí jednoho, nebo jednoho hlavního + několik nižších božstev, která mu jsou nejvíce sympatická. Pro mne je např. nejsympatičtější Višnu (Krišna) a Ganéša. Je naprosto běžné, že v hinduistické rodině, každý člen uctívá jiné božstvo, navštěvuje jiný chrám, ale všichni nesou označení hinduista a nemají s tím žádný problém.

.

Poslechněme si odborníka:

.

.

Mnoho let jsem si lámal hlavu jak ten Hinduismus vlastně funguje… To jim opravdu nestačí jen jeden bůh? Opravdu jich musí mít tisíce, nebo miliony? Proč je hierarchie hinduistického panteonu tak překomplikovaná že se v ní nikdo (mimo Buddhy) nemůže vyznat?

Pokud vážně chceme pochopit jednoduchý systém, který ladně prostupuje tento obrovský chaos, pak musíme alespoň na chvilku připustit, že všichni hinduističtí bohové jsou reálné, živé bytosti, které žijí částečně, nebo úplně v jiném časoprostoru, než je ten, který nás obklopuje a který tak dobře známe. Někteří bohové jsou multidimenzionální bytosti, které v závislosti na svých schopnostech mohou dle potřeby pobývat v různých dimenzích, nebo dokonce dokáží být v jeden moment aktivní i v několika časoprostorech. Takováto zajímavá osůbka jménem Griffin se objevila ve filmu Muži v černém III.

.

.

Nám, pouhým smrtelníkům se takovéto bytosti většinou jeví jako všemocní, nedotknutelní, nezranitelní a nesmrtelní bohové. Ale to je jen optický klam.

Všemocnost

– bohové disponují mnohem větší energetikou, kterou dokáží ovlivňovat hmotu (vidět skryté předměty nebo budoucnost, porušovat přírodní zákony, konat zázraky apod.)

Nezranitelnost

– když je (čímkoliv) udeříte, nebo střelíte, oni to skoro vůbec nepocítí. Úder boha pravděpodobně nepřežijete. Při souboji dvou bohů, jsou ale oba stejně zranitelní jako dva soupeřící lidé.

Nesmrtelnost

– lidé nepozorují jejich stárnutí, připadají jim, že bohové jsou věční. Ale to je jen proto, že jejich věk je velmi dlouhý, například milion let. Když takového boha potkáte v mládí, a za 50 let znovu a Vaši potomci za 500 let znovu, tak vypadá pořád stejně – z našeho pohledu nestárne.

Realisticky je to ukázáno na postavách bohů ve filmu Avengers, kde je velmi dobře představují tito 2 bratři z jiné dimenze – z Asgardu.

.

.

Hinduisté věří, že takoví bohové opravdu existují. Také věří, že je možné posílat jim energii ve formě modliteb, manter či obětin. Na oplátku, je věřící mohou požádat o pomoc v jakékoliv situaci nebo činnosti (což zní logicky). Každý věřící si může vybrat jednoho, nebo hned několik, kterým bude určitou formou posílat energii a pak je o něco žádat.

Hinduističtí bohové jsou velmi podobní Řeckým a Římským bohům (atmosférická božstva, bohy vody, ohně, válek, lásky, umění, tvořivé činnosti, místní bohy hor, řek, ale i hvězd, planet či galaxií). Většinou mají pozitivní i negativní vlastnosti jako obyčejní smrtelníci, a stejně tak mají své manželky, milenky, rodinu, práci, neodkladné povinnosti, koníčky i slabiny. Tak – jako je každý člověk jiný, má jinou moc, charakter i postavení ve společnosti, tak je odlišný i každý hinduistický bůh.

.

Proč jich je potřeba tolik?

Nejde jen o různé charakterové vlastnosti, ale hlavně o obrovské spektrum moci a síly, kterou vládnou. Když si vyberete příliš nízkého (slabého) boha, má to tu výhodu, že mu stačí málo obětin, ale nevýhodou je jeho malá schopnost pro Vás něco zařídit. Pokud si vyberete příliš vysoce postaveného boha, má to výhodu jeho velké moci, ale nevýhodu v jeho velké spotřebě energie (obětin) kterou je málokdo schopen uspokojit. Jak si hinduista vybírá boha (bohy)?

  • charakterově podobný (vůdčí osobnost, vtipálek, bojovník, mudrc, požitkář atd)
  • oblast činnosti (umění, výroba, tvořivost, ochrana, prosperita, hry, duchovno, sex, informace atd)
  • postavení v kosmické hierarchii (čím větší energetikou člověk disponujete, tím vyšší božstvo dokáže oslovit a naopak)

.

Hindu-trinity

.

Hierarchie

– celou ji nelze vyjmenovat, protože by to trvalo asi polovinu věčnosti. Jak dlouho trvá v Hinduismu časový úsek zvaný „věčnost“ se dočtete v jednom z mých dalších článků. Běžné čtenáře poprosím aby fialovou oblast přeskočili, je to příliš těžké čtení, kterému pořádně nerozumí ani většina hinduistů.

ब्रह्मन् a आत्मन्

Nejvyšší, nejméně pochopitelný brahman a atman

Úplně na vrcholu je neměnná, nekonečná a neprojevená realita božské podstaty bytí, hmoty, energie, času a prostoru. Tento zcela nepopsatelný základ všeho, co existuje se nazývá brahman , nebo někdy brahma. Abychom rozuměli – střední rod –  TO brahman , nebo TO brahma. Citát z Upanišady:   „jatínám brahma bhavati sárathih“ – „všechno to, co je, je brahman“

Átma nebo átman označuje individuální podstatu či individuální identitu každého jedince. My tomu říkáme většinou  já nebo duše (opět střední rod – TO átma, nebo TO átman)  Upanišády ztotožňují átman a brahman, tedy individuální podstatu každého jedince s univerzální podstatou všeho.

Shrnuto – všichni a všechno jsme jen částečky jedné, nekonečné bytosti zvané např. „vesmír“. Myšleno vesmír který vyplňuje celý nekonečný prostor.

 Tak, složité už máme za sebou a teď už to bude jednoduché.

.

Brahma Višnu Šiva

.

Svatá Trojice – Trimůrti  त्रिमूर्ति

Doslovný překlad je „mající trojí podobu“. Svatou trojici tvoří 3 hlavní bohové kteří se starají o chod vesmíru. Každý z Bohů má svoji manželku  a cestovní zvíře, které je v podstatě také božstvo, jež je schopno realizovat samostatnou aktivitu.

 Bohové

Poslání

 Cestovní zvíře

 Manželky

 Brahmá ∗ (Brahma)  Tvořitel  Hamsa – labuť  Sarasvatí
 Višnu  Správce (udržovatel)  Garuda – napůl pták, napůl člověk  Lakšmí
 Šiva  Ničitel (uklízeč)  Nandi – býk  Šakti

∗ ten Brahmá, neplést s to brahma

.

Indra a Erawan

Král Bohů Indra  इन्द्र 

je považován za nejvyššího vládce (panovníka) vesmíru. Védský bůh deště. Jeho cestovní zvíře je tříhlavý slon Erawan (Airávat).

.

Bohové hinduismu

.

Vyšší bohové – přibližné porovnání s Evropou

Indie

 Řím

 Řecko

 Vliv

  Agni – bratr Indry  Vulcanus  Héfaistos  bůh ohně
 Sůrja  Sol  Hélios bůh slunce
 Chandra  Luna  Seléné bůh měsíce
 Varuna  Neptun  Poseidón bůh vody a oceánů
 Skanda – syn Šivy a Gangy  Mars  Arés bůh války
 Jama  Pluto  Hádés bůh smrti, soudce zemřelých
 Prithví  Terra  Gaia bohyně Země
 Síta  Ceres (bůh)  Deméter (bůh) bohyně zemědělství
 Káma  Venuše (bohyně)  Afrodité (bohyně) bůh lásky a milostné touhy
 Váju  Zephyrus, Boreas, Notus, Eurus  Zefyros, Boreás, Notos, Euros bůh větru
 Kubéra  Fortuna (bohyně)  Tyché (bohyně) bůh bohatství a blahobytu
 Durga  Victoria  Níké bohyně ochrany, bojovnice s démony
 Kálí  Proserpina  Persefona bohyně smrti a zániku
 Hanumán opičí generál, syn Šivy
 Ganéša  syn Šivy, bůh odstraňující překážky, patron umění a věd, bůh intelektu a moudrosti
 Ganga  není vnímána jen jako posvátná řeka, ale jako živá bohyně, jejíž tělo tvoří řeka, do níž se dá vstoupit
 a 300.000.000 dalších, a dalších, nižších, a nižších, někdy i místních bohů…

TamilSaints

.

Svatí – bývalé lidské bytosti

Lidé, kteří již dosáhli duchovní realizace a po své smrti se narodili v jiné dimenzi (v některé z nebeských sfér). Patří sem Realizovaní mistři, svatí, arahaté, Bódhisattvové, Avatáři atd. Indičtí světci –  Vjása व्यास ,Šankaráčárja , Kannappa nebo Míra Báí. Samozřejmě že pokud se jako realizovaný mistr osvobodíte od inkarnačního koloběhu, pak máte nekonečně mnoho možností:

  • může odejít do Nirvány
  • nebo naopak, můžete se narodit dle vlastní vůle v jakékoliv dimenzi, v jakémkoliv těle
  • nebo si může vytvořit vlastní časoprostor (malý vesmír), ve kterém bude zastávat pozici místního boha stvořitele (stanete se Brahmou malého vesmíru)

Jednotlivá božstva, jež jsou v Thajsku, a ještě více v Kambodže populární, popíši samostatně.

.

Odkazy:

wendi – autor článku a průvodce Thajskem i Kambodžou

Líbí se Vám tento článek? Pomozte nám realizovat další!

Objednáním ubytování nezaplatíte nic navíc a přesto přispějete na provoz webu.

Autor wendi

Webu THK - Thajsko - Kambodža věnuji téměř všechen svůj volný čas. Věřím, že se pro Vás stane zajímavým zdrojem informací nejen o THK, ale že dokáže pomoci i těm, kteří kráčí po Duchovní cestě. Pokud se vám moje práce líbí, můžete provoz webu podpořit přispěním jakékoliv finanční částky na bankovní účet THK č. 78-8767920247/0100. Finanční podpora je velmi důležitá nejen pro provoz webu, ale hlavně pro získávání nových informací. Děkuji w.

Doporučujeme

Dovoz do Thajska

Dovoz do Thajska

Co všechno si smí a nesmí běžný turista dovézt do Thajska? Dovoz do Thajska již …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *